Klimakrisen

v/ Professor Sebastian Mernild, Syddansk Universitet  

onsdag 06. april 2022 kl. 19:00
1 gang
TFO og FU

Hvordan står det til med klimaet?
Det er utvetydigt, at menneskelig indflydelse har opvarmet klimasystemet,
og at udbredte og hastige klimaforandringer har fundet sted. Den globale
overfladetemperatur var 1,09°C højere i 2011–2020 end 1850–1900, hvor
menneskeskabte årsager har ændret overfladetemperaturen med 1,07°C. Hvert af de sidste fire årtier har været varmere end noget foregående årti siden 1850.