Samtidskunst

v/ Kunstformidler og kunstner Thomas Wolsing, Hundborg  

torsdag 31. marts 2022 kl. 19:00
1 gang
TFO og FU

Samtidskunst er et begreb, der bruges til at beskrive den kunst, som skabes af en aktuel generation. I museumssammenhænge er det ofte 20-30 år, men der er eksempler på, at det dækker alt efter 1945. I kunsthaller, gallerier og andre ikke-samlende kunstinstitutioner dækker begrebet ca. 10-15 år.