Kvindeforfattere ved Limfjorden

v/ Professor emerita Susanne V Knudsen, Ydby  

tirsdag 08. marts 2022 kl. 19:30
1 gang
Kend Din Egn, Heltborg Museum og FU

Susanne V. Knudsen vil i sit foredrag præsentere mere eller mindre oversete kvindeforfattere, som har ladet sig inspirere af Limfjordsegnen specielt i Thy og på Mors.

Kom og hør om den allestedsnærværende Thit Jensen, Aase Hansen og Nicoline Bjergby m.fl. Udgangspunktet er turguiden Mellem Lodbjerg og Løgstør (2021), som Susanne V. Knudsen er medforfatter til.