Hvordan kan filosofien hjælpe os videre efter coronakrisen ?

v/ Lektor og prodekan Anne Marie Pahuus, Århus Universitet  

onsdag 02. februar 2022 kl. 19:00
1 gang
TFO og FU

Filosofi omfatter bl.a. etik, hvor hovedproblemet er, om det er muligt at opstille principper for moralsk vurderen og handlen, som lader sig bevise i videnskabelig forstand, eller som ethvert rationelt tænkende menneske må tilslutte sig. Kan man opstille principper efter coronakrisen?