Godt nyt om gamle hjerner

v/ Henning Kirk, aldringsforsker, dr. med.  

tirsdag 17. maj 2022 kl. 17:15
1 gang
Folkeuniversitetet i Vallensbæk

Hjernen er et livslangt byggeprojekt. Vi bygger op, ud, til og om hele livet, og derfor kan vi også blive ved med at lære nyt og udvikle en række kompetencer. Hvis vi forbliver fysisk og kognitivt aktive, nedbringer vi samtidig risikoen for demens. Den stigende aktivitet i de nye

ældregenerationer er med til at forklare, at der i disse år ses færre nye tilfælde af demens. Henning Kirk vil under sit foredrag give konkrete råd om, hvordan man kan styrke sin hjerne og forebygge demens.

For eventuelle spørgsmål henvendelse til Anne Pabian på antobal@live.dk eller tlf. 28894595.

 


Pris kr. 90, inkl. gebyr