Fuglenes ABC

v/ Ornitolog, cand. scient. Bjarne Bo Jensen  

lørdag 17. september 2022 kl. 10:00
1 gang
Sønderborg Folkeuniversitet

Temadag v. ornitolog, cand.scient. Bjarne Bo Jensen
Lørdag den 17.09. kl. 10:00-16:00.

Kl. 10:00: Fuglenes oprindelse, deres anatomiske og fysiologiske tilpasninger til flyvning
Flyvning er afgjort en af de egenskaber, som har været med til at skabe fuglenes succes, og foredraget vil gennemgå de væsentligste principper i aerodynamik, og hvordan forskellige fuglearter på mangfoldig vis udnytter luftrummet, som for nogle arters vedkommende nærmest kan betragtes som deres egentlige hjem, og prøve at besvare nogle spørgsmål; som f.eks. hvordan kan de flyve i flere kilometers højde, og uafbrudt i flere døgn?

Kl. 12:00: Om fugletrækket, dets funktion, de forskellige trækformer, og hvordan de finder vej
Mange dyrearter foretager årlige vandringer, men for over 20% af alle fuglearter, er trækket en fast bestanddel af deres årlige livscyklus. I foredraget vil forskellige trækformer blive gennemgået, fra vejrfugle til langdistancetrækkere. Fugletrækket har fascineret mennesket igennem tiderne, og mange hypoteser er blevet fremsat. Kurset vil gennemgå, hvordan man gennem de seneste ca. 30 år med moderne teknikker efterhånden har fået et godt overblik over fugletrækkets funktion og variationen i de forskellige arters trækadfærd, samt deres evne til at navigere; hvordan finder de vej på deres tusinde kilometers flyveture. Nogle af præstationerne er virkeligt imponerende med årligt tilbagelagte afstande på op mod 100.000 km – 2½ gange jorden rundt!

 
Kl. 14:00: Om fuglenes adfærd, deres intelligens og bevidsthed.
Et område, som igennem de seneste 20 år har fået et stort gennembrud, er forskningen i fuglenes adfærd. Tidligere betragtede man fuglene som rene instinktvæsner, men da man opdagede, at fuglehjernen er lige så avanceret som pattedyrhjernen, blot organiseret anderledes, tog forskningen i fuglenes adfærd, deres bevidsthed og intelligens fart. Foredraget vil gennemgå nogle af de seneste landvindinger, herunder brugen af deres stemmer til kommunikation, først og fremmest indenfor samme art, men også imellem arter. Fuglene skal for mange arters vedkommende lære deres sprog, på nøjagtigt samme måde, som et barn skal lære at tale. Desuden eksempler på adfærdsformer, som hidtil udelukkende var tilskrevet mennesket.

I samarbejde med OAS, Ornitologisk Forening for Als og Sundeved, og DOF Sønderjylland.

 


270 kr.