Af folket, for folket, ved folket: Demokratiets og populismens idehistorie

v/ BA Claus Christoffersen  

onsdag 23. marts 2022 kl. 13:30
5 gange
Sønderborg Folkeuniversitet

5 onsdage: 23.03.; 30.03.; 06.04.; 20.04.; 27.04. kl. 13:30-15:15 på Alsion. 

Lincolns berømte beskrivelse af demokratiet som et styre af folket, for folket og ved folket fremstiller i virkeligheden det moderne demokratis problem. For hvad vil et styre ’ved folket’ sige? Hvad er folket, har folket en vilje, skal dets magt begrænses, og hvordan kommer dets vilje til udtryk?

De spørgsmål kæmper demokratiet med i hele det moderne demokratis historie, og denne kamp giver sig udslag i en vedvarende og meget intens debat om, hvad demokrati overhovedet er, samtidig med at kampen skaber den populisme, der på en og samme tid er et barn af demokratiet og en trussel mod demokratiet.

Vi følger populismens og det moderne demokratis idehistorie fra de amerikanske forfatningsfædre til i dag.


450 kr.