Knud Rasmussen og et nyt syn på Arktis

v/ Søren La Cour Jensen, museumsinspektør og daglig leder af Knud Rasmussens Hus  

torsdag 28. oktober 2021 kl. 19:30
1 gang
Torup Bogby Folkeuniversitet

En stor del af den viden danskerne i første halvdel af det 20. århundrede havde om Grønland og Arktis fik de gennem formidlingen af Knud Rasmussens og hans kollegaers ekspeditioner og oplevelser. Før da var den almene viden om de nordligste egne af verden yderst sparsom, og mulighederne for at rejse til disse egne tilsvarende begrænsede. I starten af 1900-tallet ændrede dette sig så småt. Den Danske Litterære Grønlands-Ekspedition skabet i Danmark et nyt syn på Grønland, og væddeløbet for at blive første mand på Nordpolen gjorde det samme internationalt. Herefter leverede en række arktiske ekspeditioner en større og større viden og indsigt, og vores billede af de fjerne arktiske egne ændrede sig i takt med det.

Foredraget behandler Knud Rasmussens ekspeditioner, som i høj grad bidrog til det nye og ændrede syn på Grønland og de arktiske områder – et billede der i nogen grad stadig gør sig gældende i dag.


80 kr. inkl. gebyr