Kristendom og Matematik

v/ Cand scient et theol Steen Dilling, Ishøj  

torsdag 30. september 2021 kl. 19:00
1 gang
TFO og FU

Foredraget vil drøfte om der er en sammenhæng mellem kristendom og matematik. Foredragsholderen hævder at der er en sammenhæng, for både matematik og kristendom har med den samme virkelighed at gøre, omend ud fra meget forskellige synsvinkler.
Introduktion til Blaise Pascal, Isaac newton og Gottfried Wilhelm Leibniz med særligt henblik på deres matematiske og teologiske værker i 16-1700-tallet.