Demokratiets krise (?)

v/ Lektor Peter Seeberg m.fl.  

torsdag 28. oktober 2021 kl. 17:30
4 gange
Sønderborg Folkeuniversitet

28.10.: Lektor, ph.d. Peter Seeberg, SDU Demokratiets tilstand
Demokratiet synes i dag mange steder på kloden at være slidt og træt, hvor autoritære og populistiske tendenser truer fundamentet for vores politiske system. Og demokratiske tilbageskridt er ikke forbeholdt den europæiske politiske scene – tværtimod synes der mange steder på kloden at aftegne sig konturer af forstærkede autokratiske tendenser. Foredraget vil – med udgangspunkt i en række eksempler – belyse disse processer og lægge op til diskussion om demokratiets tilstand i et aktuelt perspektiv.

04.11.: Professor Jørgen Møller, AU / Professor Sven-Erik Skaaning, AU
Demokrati i en krisetid – før og nu

Den globale demokratiske fremgang, der begyndte efter Østblokkens sammenbrud i 1989, er i de seneste årtier klinget af. Samtidig har populistiske partier oplevet stigende tilslutning i både Vesteuropa og Nordamerika, og valgte magthavere har undermineret demokratiet indefra i lande som Venezuela og Tyrkiet. Dette har fået en række politiske iagttagere til at advare om, at vi muligvis står foran en egentlig global demokratisk tilbagegang. Specielt er det blevet populært at drage paralleller mellem politiske udviklinger i mellemkrigstiden og i vor tid. Spørgsmålet er, om denne ”mellemkrigstidsanalogi” giver mening? Dette foredrag tager udgangspunkt i et storstilet forskningsprojekt om demokratisk sammenbrud og overlevelse i mellemkrigstiden. Foredraget diskuterer, hvorvidt det er muligt at lave historiske analogier og, i så fald, hvad den egentlige lære af den politiske udvikling i mellemkrigstiden er. I forlængelse heraf beskriver vi, hvordan den globale udvikling i antal demokratier, demokratiniveau etc. har set ud i perioden fra Murens fald i 1989 til i dag. Vi skal her se, at demokratiet – på lange stræk – har vist sig ganske robust, både på verdensplan og i Vesteuropa.

11.11.: Ph.d. Mads Fuglede, MF AFLYST/UDSAT, da forelæseren har fået forfald

Demokratiets tilstand i USA

Foredraget  vil se på den forandring, der kommer til at ske i amerikansk politik med overgangen fra Trump-administrationen til Biden-administrationen. Foredraget kommer især til at fokusere på, hvad det var, der skabte Donald Trump – og omvendt på, hvad der er Joe Bidens politiske dagsorden.

18.11.: Lektor, ph.d. Thomas Wegener Friis, SDU

Hjerteproblemer i Europa?

Polen er Europas hjerte påstod den amerikanske historiker Norman Davies. Det samme har den ungarske fotograf Péter Korniss ment om sit eget land. I forbindelse med EU-formandskabet 2020 fremhæver den tyske forbundsregering også Tyskland som ”et land i Europas hjerte”. Men hvordan har hjertet det så? Foredraget tager den politiske puls i de tre centraleuropæiske stater. Hvor står Tyskland efter Merkel? Og hvordan undgår Orban og Kaczyński ikke bare at lande i den Europæiske periferi, men sågar i fællesskabets skammekrog.


360 kr.