Traditionel dans og musik fra Roskilde/Lejre-egnen fra 1700-tallet til nutiden: Musikarkæologiske metoder – en folkemusikalsk rejse gennem tid og rum:

v/ Poul Bjerager  

mandag 04. april 2022 kl. 19:15
1 gang
Jesper Brandt

TILMELDING NEDERST PÅ DENNE SIDE

 

Musikarkæologisk udgravning og undersøgelse af melodier og- danse fra nationalparkens landskab

Hvilke typer melodier og danse har man brugt på Roskilde/Lejre-egnen fra 1700-tallet og op mod nutiden? Hvordan har musikken lydt og dansen gået her på egnen før rockens tid? Det har tidligere nationalparkchef og nu rigsspillemand Poul Bjerager sammen med studiecirklen ”Roskilde/Lejre Historiske Forsøgskvadrille” undersøgt gennem omfattende arkivstudier og praktiske efterprøvninger.

Mandag d. 4. april kl. 19:15 – 21:00, Roskilde Museum: Musikarkæologiske metoder – en folkemusikalsk rejse gennem tid og landskab

Hvordan var folkemusikken og –dansen på Roskilde/Lejre-egnen i forhold til det øvrige Danmark (herunder de gamle vestindiske kolonier)? Hvordan ser det historiske Atlas over spillemænd, arenaer, arkiver, indsamlere, danse og melodityper ud? Musikarkæologiske metoder. Diskussion: Er den traditionelle musikalske folkekultur en anakronisme, eller kan og bør den rekonstrueres som levende og lokal kultur?

Pris. 100 kr.

Du kan i stedet for tilmelde dig til 2 foredrag samt forelæsningsekskursion for ialt 350 kr, hvorved du sparer 100 kr. Se HER

For nærmere information om foredraget skal du henvende dig til Jesper Brandt, brandt@ruc.dk, 2275 6699


100 kr.