Hvor der er håb

v/ Jan Brødslev Olsen, cand mag. og ph.d.  

tirsdag 27. april 2021 kl. 17:15
1 gang
Folkeuniversitetet i Vallensbæk

Jan Brødslev Olsen fortæller om håb. Håb er afgørende for os mennesker og kan hjælpe os gennem mangt og meget, men når vi møder modstand i livet i form af sygdom, ulykker eller tab af vores nærmeste, vakler håbet ofte. I disse situationer kan vi heldigvis møde mennesker i vores omgivelser – det være sig både pårørende og professionelle – der naturligt vil forsøge at vække håbet igen. Det er ikke nødvendigvis nogen let opgave, og skal den lykkes, må man have blik for håbets nuancer. Håb er nemlig ikke kun rettet mod fremtiden, men handler også om en måde at være i livet på.
Foredraget bygger på bogen ’Hvor der er håb – fra teori til sundhedsfaglig praksis’ (Samfundslitteratur 2018), skrevet af foredragsholderen sammen med sin kollega Vibeke Graven. Bogen er den første af sin art på dansk og samler teorier om håb fra filosofi, psykologi og samfundsvidenskab.
For eventuelle spørgsmål henvendelse til Maj Britt Færk Justesen på mabj@km.dk eller tlf. 7210 0091.


90 kr. inkl. gebyr