AFLYST. Brug af kort i slægtsforskningen

v/ Lektor Henning Karlby  

lørdag 20. marts 2021 kl. 14:00
1 gang
Sønderborg Folkeuniversitet

Anvendelse af kort i slægtsforskning er mange til; det spænder fra at finde ud af hvilket sogn en bestemt gade i en købstad tilhører. Hvis man har aner på landet, er det spændende at finde ud af hvor en ejendom som ens aner har beboet, lå. Det kan bruges til at finde et matrikelnummer således at man kan kan komme videre i skøde- og panteprotokollerne. Desuden kan kortudsnit være med til at sætte liv på siderne i en slægtsbog.

I samarbejde med Slægtshistorisk Forening Sønderjylland


30 kr. for ikke-medlemmer (betales ved indgangen)