Hvad er en god salme?

v/ Morten Skovsted  

lørdag 29. februar 2020 kl. 9:30
1 gang
Folkeuniversitetet i Sydslesvig, Dansk Kirke i Sydslesvig

Morten Skovsted er sognepræst, og 2013-2016 var han desuden formand for den redaktionsgruppe, der sammensatte salmebogstillægget ’100 salmer’. I det redaktionsarbejde er salmer blevet valgt til og fra, og det gennemgående spørgsmål har naturligvis været, hvad en ’god salme’ egentlig er. Disse overvejelser og diskussioner vil Morten give os et indblik i ved at fortælle om tilblivelsen af ’100 salmer’. Vi skal naturligvis synge en del salmer; både af dem der kom med, og dem der blev valgt fra.