K.L. Aastrup – en salmeprædikant

v/ Jørgen Kjærgaard  

fredag 28. februar 2020 kl. 19:30
1 gang
Folkeuniversitetet i Sydslesvig, Dansk Kirke i Sydslesvig

Da forslaget til Den Danske Salmebog 1953 to år tidligere blev sendt ud til diskussion blandt folkekirkens præster og menigheder, skrev kommissionen bag forslaget i forordet:

’Gerne havde vi taget ’moderne’ salmedigtning med, hvis der ret havde været nogen. Men det hører med til vore dages ringhed, at Gud ikke i disse hårde tider har oprejst nogen profet endsige nogen menighedens forsanger iblandt os … Det afgørende for os har aldrig været, om noget var nyt eller gammelt, men om det var godt. Hellere gammelt og godt end nyt og dårligt.’

Men der var faktisk en enkelt salmeskribent med en ny tone i samtiden: Karl Laurids Aastrup. Og det endte da også med, at den endelige salmebog optog 4 af hans salmer samt en oversættelse. I den nyeste salmebog er tallet forøget til 21 originale og en oversættelse. Foredraget vil – med fortælling, fællessang og teologisk og kirkehistorisk belysning af tekster
– præsentere K.L. Aastrup som præst og salmedigter.