Kampen om de faldnes minde

v/ Lars N. Henningsen  

mandag 24. februar 2020 kl. 16:30
1 gang
Folkeuniversitetet i Sydslesvig, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

Mindesmærker og mindekultur i grænselandet efter Verdenskrigen 1914-1918

Hvert sogn i Nord- og Sydslesvig har sit mindesmærke over de faldne i Første Verdenskrig. Mindre kendt er, at der i en del sogne blev strid om mindesmærket. Danske sønderjyder så de faldne som ofre for en sag, der ikke var deres. Tysksindede så soldaterne som helte faldet for det tyske fædreland. Det skabte adskilte mindekulturer. I 1930’erne fejrede det tyske mindretal hvert år såkaldte “Heldengedenktage” under hagekorset. I Nordslesvig svarede de dansksindede i 1936 med at oprette foreningen Dansksindede sønderjydske Krigsdeltagere og gjorde derefter 11.november til dansk mindedag.

Foredraget fortæller om mindesmærkerne i grænselandet og de stridigheder, som opstod i 1930’erne. Først i 2018 mødtes dansksindede og tysksindede til fælles fejring af våbenstilstandsdagen. Endelig var striden afsluttet.

Ved tidligere leder af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek, dr.phil. Lars N. Henningsen