Hedens hovedpersoner

v/ Christian Ringskou museumsinspektør ved Ringkjøbing-Skjern Museum  

onsdag 18. august 2021 kl. 19:00
1 gang
DS Skive, Skive Folkeuniversitet og Skive Bibliotek

Cand.mag. Christian Ringskou fortæller om sit arbejde med den vestjyske hede. Regionens landbrug omtales og de særlige forhold hvad angår samfærdsel og bebyggelsesstruktur introduceres. Herefter fortælles om fire mænd fra heden: Skrædderen, der levede et fattigt ogsimpelt liv i ’lyngens brune land’; Skolelæreren, der introducerede foreninger, grundtvigianisme og afholdsbevægelse; spekulanten, der svingede sig op fra fattig smed til herregårdsslagter; og købmanden, der blev Skjerns første borger.

Foredraget baserer sig for en dels vedkommende på folkemindesamleren Evald Tang Kristensens samlinger, og aftenen sluttes af med et eventyr og en lille fræk historie optegnet hos skrædderen.

Foredraget er gratis for medlemmer af Danske Slægtsforskere Skive, ikke-medlemmer betaler kr. 30.

Foregår i Multirummet på 1. sal.