Vi skal styrke børns livsduelighed og karakterdannelse

v/ Per Schultz-Jørgensen  

tirsdag 05. april 2016 kl. 19:00
1 gang
Gribskov Folkeuniversitet, Gribskolen og institutioner under Gribskov områdeledelse

Børn i dag skal være sociale og selvstændige – og kunne tage et ansvar. Det er helt centrale egenskaber for at klare sig i en individualiseret verden. Alt for mange børn og unge magter det ikke, de giver op – og ”melder sig ud”. Men hvordan giver vi børn en sådan ballast med sig – i opdragelsen, i daginstitutionen og i skolen? Et udbredt svar siger mere faglig viden: børn skal lære mere. De skal være dygtigere. Men livsduelighed er langt mere omfattende, her drejer det sig om at styrke børns karakterdannelse. At give dem en indre målestok – men kan børn lære ansvar, vedholdenhed og modstandskraft? Svaret er ja – og det er opgaven for os som forældre – og som pædagoger og lærere i daginstitution og skole.


Gratis