Kirkegårdstur i foråret 2021 – Kristendommens komme til Danmark. Kirkerne og begravelser

v/ Niels Engberg  

søndag 18. april 2021 kl. 14:00
1 gang
Mogens Petersen

 

Kirkegårdene, som vi ser dem i dag, har en lang historie, der bliver mere og mere usikker og uklar, jo længere vi kommer tilbage i tiden. Tur nr. 1 bliver en rejse, der tager sin begyndelse, da vi første gang har sikker viden om missionsvirksomhed i Danmark. Det var allerede i begyndelsen af vikingetiden (i 700-tallet). Der skulle gå ca. 250 år før Harald Blåtand satte sten i Jelling, hvorpå han bekendtgjorde, at han havde gjort danerne kristne, og endnu ca. 100 år, før kristendommen endelig slog fuldt igennem i slutningen af 1000-tallet. Hvordan begravede man de første kristne? Har vi Danmark i den tidlige middelalder haft ”kirkegårde” uden kirker? Ingen skriftlige kilder giver svar på sådanne spørgsmål, men arkæologien kan hjælpe. Der er udgravet og undersøgt mere end 10.000 kristne grave, der tidsmæssigt spænder fra 1000 – 1900-tallet. De løfter sløret for, hvordan man gennem tiden har indrettet kirkegårdene og begravet de døde. Efter oplægget går vi til den nærliggende urnebegravelsesplads ”Lille Knapsø Bakke Skoven”, der ligger på Ledreborg Gods nær Herthadalen. Kirkeministeriet godkendte gravpladsen i sensommeren 2020, og i efteråret blev der åbnet op for  reservationer/erhvervelser af gravsteder og urnenedsættelser.

 

Pris: 80 kr. Du kan også tilmelde dig til alle 4 kirkegårdsture i foråret 2021 for 280 kr. Så spares 70 kr. Se nærmere HER.

 

Nærmere oplysninger om arrangementet fås hos Mogens Petersen, tlf. 4012 7280


80 kr. Du kan også tilmelde dig til alle 4 kirkegårdsture i foråret 2021 for 280 kr.