En aften om luft- og detektorarkæologi

v/ Museumsinspektører Mathias Broch og Mikkel Kieldsen  

tirsdag 17. august 2021 kl. 17:30
1 gang
Bjerringbro Folkeuniversitetskomité

En aften med arkæologi set fra luften og med detektoren i selskab med museumsinspektørerne Mathias Broch og Mikkel Kieldsen

Kl. 17.30: Mathias Broch, De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune, Luftfotoarkæologi – Et landskabsarkæologisk forskningsfelt mellem amatør- og fagarkæolog?
Kl. 18.30: Spisning
Kl. 19.15: Mikkel Kieldsen, Viborg Museum – Detektorfund – skattejagt eller vidensbank?
Kl. 20.15: Spørgetid
Kl. 20.30: Tak for i aften.

Museumsinspektør Mathias Broch:

Luftfotoarkæologi – Et landskabsarkæologisk forskningsfelt mellem amatør- og fagarkæolog?

Arbejdet med luftfotoarkæologi har oplevet en renæssance i de seneste år i Danmark. Selvom metoderne har været kendt og praktiseret siden starten af 1900-tallet, er metoden først for alvor blevet almindelig anvendt i de seneste 10 år. Både fag- og amatørarkæologer har fået øjnene op for de informationer som kan findes ved at se på kornmarker eller endda pløjet markjord i fugleperspektiv – helt uden en skovl behøver sættes i jorden. Tilgængeligheden af gode fotos på internettet og ikke mindst billige droner har medvirket at disciplinen i højere grad er fast inventar i dansk arkæologi. Resultaterne er til at føle på. Hvert år findes nye bopladser eller aktivitetsområder, der kan sættes ind i nye sammenhænge, undersøges med andre ikke-destruktive metoder og bidrage med nye vinkler på fortiden. Særlig kombinationen af luftfotostudier og metaldetektorafsøgning har vist sig at være virkningsfuld. Udviklingen og den stigende anvendelse af metoden er positiv for vores viden om forhistorien, men er også væsentlig for vores mulighed for at værne om de fortidsminder, som endnu findes derude i landskabet.

Dette foredraget vil fungere som en introduktion til luftfotoarkæologiens forunderlige verden og have en særlig fokus på området omkring Bjerringbro. Vi skal se nogle af de lokaliteter som er fundet i nærområdet, og høre om nogle af de særlige forudsætninger der er, for at arbejde med arkæologi fra luften. Foredraget vil forsøge at inspirere og informere til at man selv kan komme i gang med at nærstudere luftfotografier, og hvad man skal gøre, hvis man finder noget.

Efter foredraget vil I forhåbentligt have en bedre forståelse for hvordan luftfotoarkæologi – både professionelt og privat udført – bidrager til dansk arkæologi og ikke mindst den lokale historie omkring Bjerringbro. Som en bonus, vil I forhåbentlig også have et nyt udgangspunkter for selv at finde afgrøde- og jordfarvespor fra vores fortid.

Baggrundsinfo: Siden 2008 har vi ved Holstebro Museum arbejdet aktivt med luftfotoarkæologi som en del af det arkæologiske museumsarbejde og som en særlig forskningssatsning. Arbejdet, der har gået under navnet Fortiden set fra himlen – luftfotoarkæologi i Danmark har haft til formål at udbrede kendskabet til luftfotoarkæologi som metode og vise fagfæller og befolkningen hvor stort et potentiale metoden kan have for forståelsen af forhistorien. Vores indsats har nu skabt grobund for et nyt forskningscenter ”Dansk center for luftfotoarkæologi”, der slår dørene op i 2021. Med et nyt center med national fokus er forhåbningen, at de gode resultater vi hovedsageligt har skabt i den vestlige del af landet kan udbredes til resten af Danmark.

Copyright Lis Helles Olesen; Afgrødespor i marken ved Skjern Kirke 2013 mellem Løvskal og Tindbæk. I kornet ses adskillige spor efter grubehuse og hulveje.

Museumsinspektør Mikkel Kieldsen:

Detektorfund – skattejagt eller vidensbank?

Detektorhobbyen er de sidste 15 år blevet særdeles populær. Mængden af fund er nærmest eksploderet. Men hvad skal vi med dem? Er det bare flotte genstande?
Særligt fra yngre jernalder og ældre middelalder er fundmængden enorm. Her ligger en kæmpe kilde til ny viden, der kan øge indsigten i udnyttelsen af det midtjyske kulturlandskab.

Formsproget i genstandene vidner endvidere om kontakter og inspirationer fra store dele af det europæiske område, der varierer til forskellige tider. Ligeledes fortæller genstandenes formsprog om dyrkelsen af de nordiske guder og den gradvise overgang til kristendommen og den kristne symbolverden.

Copyright Viborg Museum. Detektorarkæologi.

Arrangementet præsenteres i samarbejde med De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune, Viborg Museum og Viborg Bibliotekerne.


100 kr. inkl. en let anretning. Drikkevarer kan tilkøbes. Bestilling nødvendig.