Sønderjylland mellem Genforeningen og slutningen på 2. Verdenskrig

v/ Dr.phil. Hans Schultz Hansen m.fl.  

onsdag 22. september 2021 kl. 16:00
4 gange
Sønderborg Folkeuniversitet

Sønderjylland mellem Genforeningen og slutningen på 2. Verdenskrig

4 onsdage: 22.09.; 29.09.; 06.10.; 27.10. kl. 16:00-17:45.

22.09. + 29.09.: Den økonomiske og politiske udvikling i Sønderjylland v. områdeleder, adjungeret professor, dr.phil. Hans Schultz Hansen

Trods den fredelige deling af Slesvig i 1920 blev mellemkrigstiden en dramatisk periode i det dansk-tyske grænseland. Sønderjyllands økonomiske integration i Danmark blev truet af dybe kriser i midten af 1920’erne og i 1930’erne. De skabte grobund for politisk og national uro i form af krisebevægelser, men først og fremmest søgte det tyske mindretal at udnytte kriserne til at skabe tilslutning til kravet om en revision af grænsen. Sideløbende hermed foregik et langsigtet arbejde for at sammensmelte Sønderjylland og Danmark. Første foredrag omhandler 1920’erne, andet foredrag 1930’erne.

06.10.: Det tyske mindretal i Sønderjylland 1920-45 v. Uwe Jessen, Das Deutsche Generalsekretariat in Apenrade

Foredragsholderen fortæller om perioden 1920-45. Hvordan var det at tilhøre mindretallet? Hvordan blev organisationen oprettet? Hvordan var samarbejdet med det danske flertal? Hvordan var det at skulle acceptere grænsedragningen – og leve derefter? Tiden med Frøslev/Fårhus. Der er nok af spørgsmål, som foredragsholderen, som kommer fra mindretallet, vil svare uddybende på. Hvad med fremtiden?

27.10.: Sønderborg bys udvikling v. museumsinspektør, dr.phil. Carsten Porskrog Rasmussen, MSJ

Efter 1864 er Sønderborg en danskpræget by med stærk vægt på søfart. Både søfarten og det danske engagement kommer i krise – uden at der kommer ret meget i stedet. Byen stagnerer på næsten alle måder. Dog nogen vækst omkring havn og industri – men stort set kun kompensation for tab.

Efter 1900 oplever man fremgang under kejserflaget. Sønderborg bliver en tyskpræget embedsmandsby med stor vækst, drevet især af kasernen. Politisk stærkt ryk mod det tyske. Men også en vis industri og et hastigt voksende socialdemokrati.

1920-45 er omstilling-årene. Det tyske bliver svagere, det danske og socialdemokratiske stærkere. Det militære præg reduceres og industrien går frem.

1945-70 er Sønderborg den røde industriby. Stor fremgang, båret af industrien. Ærkesocialdemokratisk højborg. Det tyske præg meget svagt.

 Udsat til efteråret 2021: 22.09.; 29.09.; 06.10.; 27.10.


360 kr.