Det Stockholmske blodbad

v/ Lars Bisgaard  

torsdag 26. november 2020 kl. 19:00
1 gang
Næstved Folkeuniversitet

”Det stockholmske blodbad” er Christian den 2.s største ugerning og som sådan grundigt undersøgt af både danske og svenske historikere. De er langt fra enige om, hvad der skete. Var det planlagt eller impulsivt? Var det alene kongens ansvar, eller fik han hjælp af flere svenskere? Og hvordan kunne han overhovedet komme af sted med det, når han havde givet landets ledere amnesti? Foredraget fokuserer på disse spørgsmål, idet baggrunden opridses, og blodbadets konsekvenser for det dansk-svenske forhold skitseres. Lektor ved SDU Lars Bisgaard har netop skrevet en bog om Christian den 2. og vil indvi os i sit forskningsarbejde. Foredraget afholdes i samarbejde med DOF Næstved Aftenskole.


På grund af Corona er forhåndstilmelding nødvendig.
100,00 kr.