AFLYST! Den dansk-tyske mindretalsmodel i Europa

v/ Jørgen Kühl, ph.d., rektor A.P. Møller Skolen i Slesvig og professor i mindretalsforskning, Europa-Universität Flensburg  

søndag 27. september 2020 kl. 13:30
1 gang
Folkeuniversitetet i Nysted

I løbet af de seneste 100 år er der opstået en særlig mindretalsmodel i det dansk-tyske grænseland, der hyppigt fremhæves som europæisk rollemodel. I dette foredrag undersøges det, hvilke forhold der skabte den særlige dansk-tyske model, og det diskuteres, hvilke elementer der med fordel kan overføres til andre mindretalsregioner i Europa.


Alle er velkomne. Ingen tilmelding. Kom i god tid, dørene åbnes kl. 13.
30 kr. (Forskerturné, derfor reduceret betaling)