Traditionel dans og musik på Roskilde/Lejreegnen fra 1700-tallet til nutiden: To foredrag og en ekskursion

v/ Poul Bjerager  

mandag 21. marts 2022 kl. 19:15
3 gange
Jesper Brandt

TILMELDING NEDERST PÅ DENNE SIDE

 

Musikarkæologisk udgravning og undersøgelse af melodier og- danse fra nationalparkens landskab

Poul Bjerager er Rigsspillemand, og tidligere chef for Nationalpark Skjoldungernes Land

 

Hvilke typer melodier og danse har man brugt på Roskilde/Lejre-egnen fra 1700-tallet og op mod nutiden? Hvordan har musikken lydt og dansen gået her på egnen før rockens tid? Det har tidligere nationalparkchef og nu rigsspillemand Poul Bjerager sammen med studiecirklen ”Roskilde/Lejre Historiske Forsøgskvadrille” undersøgt gennem omfattende arkivstudier og praktiske efterprøvninger.

Poul Bjerager arbejder for tiden på et 2-bindsværk om Lejre- og Roskilde-egnens traditionsmusik og dans. Bind 1 udkommer udkommer på Roskilde Museums Forlag i  2021 og omfatter en præsentation af musikken og dansene og dets udførelse og brug, også i vore dage. Der er udgravet 800 melodier og 80 danse.  I bogværket præsenteres et udvalg af dem, samt overraskende ny viden om traditionerne.

Over to forelæsninger  gennemgås udgravningerne, kilderne, forsøgsafprøvningerne samt konkrete danse og melodier. Plancher, slides, lydeksempler og videoklip vil indgå i forelæsningerne.
Vi ser nærmere på projektets undersøgeles-metoder.

Der afsluttes med en ‘forelæsningsekskursion’ rundt i Skjoldungelandets musikalske landskab.

 

Program:

Mandag d. 21. marts kl. 19:15 – 21:00, Roskilde Museum: 800 melodier, 80 danse og 8 spillemænd  fra Roskilde/Lejre-egnen

Resultatet af udgravnings- og rekonstruktionsarbejdet præsenteres; stoffets store omfang og værdier samt overraskende fund gennemgås. Der vises og afspilles konkrete eksempler på dokumenterede danse og -melodier. Kort oplæg om ekskursionen d. 25. april.

 

Mandag d. 4. april kl. 19:15 – 21:00, Roskilde Museum: Musikarkæologiske metoder – en folkemusikalsk rejse gennem tid og landskab

Hvordan var folkemusikken og –dansen på Roskilde/Lejre-egnen i forhold til det øvrige Danmark (herunder de gamle vestindiske kolonier)? Hvordan ser det historiske Atlas over spillemænd, arenaer, arkiver, indsamlere, danse og melodityper ud? Musikarkæologiske metoder. Diskussion: Er den traditionelle musikalske folkekultur en anakronisme, eller kan og bør den rekonstrueres som levende og lokal kultur?

 

Mandag d. 25. april kl. 15:15 – ca. 19: Ekskursion til historiske steder af betydning for Roskilde/Lejre-egnens musiktradition,

‘Forelæsningsekskursionen’ foregår i bus gennem tid og landskab i dele af nationalparken, hvor vi “besøger” (hhv. passerer forbi) bl.a. skomager Christoffersen i Himmelev, stadsmusikant Sørensen i Roskilde, gårdmand Jörgensen i Øm, organist Olsen på Ledreborg, fru Andersen i Ejby, dyrlæge Tobiassen i Gevninge samt danse-etablissementet på Skt. Hans.

Turen ledes af Poul Bjerager.

Pris: 350 kr. for begge forelæsninger samt en 4-timers forelæsningsekskursion.

Men du kan i stedet i begrænset omfang tilmelde dig hver af de to forelæsninger særskilt for 100 kr., og til ekskursionen for 250 kr.  Klik på foredragenes titel ovenfor, for at se nærmere og tilmelde dig.

For nærmere information om foredragene og ekskursionen skal du henvende dig til Jesper Brandt,  brandt@ruc.dk, 2275 6699


350 kr. for hele arrangementet. Du kan i stedet melde til dig hver af de to forelæsninger særskilt for 100 kr. pr. stk. samt ekskursionen for 250 kr.