Slægtsforskning i Tyskland

v/ Cand. Theol og sognepræst Henriette Leslie Idestrup  

onsdag 09. december 2020 kl. 19:00
1 gang
Arrangør: DS Skive, Skive Folkeuniversitet og Skive Bibliotek

Hvad gør man, når man finder en ane, der er født indenfor det nuværende Tysklands grænser, endsige det gamle tyske kejserriges grænser.

Er det nødvendigt at tilbringe sommer ferien på tyske arkiver eller kan man forske hjemmefra via internettet ? Hvordan kommer man i gang ? Er det dyrt ?

Foredraget har til hensigt at hjælpe danske slægtsforskere med tyske aner i gang med eftersøgningen. Udgangspunktet er internettet, hvor mulighederne for at eftersøge sin tyske slægt hele tiden forøges i disse år.

Foredraget er gratis for medlemmer. Ikke medlemmer betaler 30 kr.
Foregår i Multirummet på 1. sal.