Brug af kort, billeder og Danmark set fra luften i slægtsforskning

v/ Mette Colding Dahl, forskningsbibliotekar ,cand.mag.  

lørdag 28. november 2020 kl. 13:00
1 gang
Slægtshistorisk Forening Guldborgsund

Når de skriftlige kilder er udtømt, hvor søger man så ny viden til lokal- eller slægtshistorien? Mængden af historisk kort- og billedmateriale på internettet er vokset markant de seneste år, og det kan være en vanskelig opgave ikke kun at gennemskue, hvor man skal søge, men også hvordan man søger. Hvor søger man fx portrætbilleder af familiens aner? Hvad kan kobberstik fra 1700-tallet og postkort fra 1900-tallet bidrage med? Hvordan finder man placeringen af den gård, der engang var i slægtens eje? Og kan man også finde billeder af den?

Forskningsbibliotekar Mette Colding Dahl tager alle med på jagten efter ny viden fra historiske kort og billeder online. Mette Colding Dahl er uddannet cand.mag. i historie og arbejder til daglig i Kort- og Billedsamlingen på Det Kgl. Bibliotek, København. Hun har et indgående kendskab til Det Kgl. Biblioteks Digitale samlinger, særligt til Danmark set fra luften – før Google, og har tidligere holdt foredrag om bl.a. brug af kort og billeder i lokal- og slægtshistorie


Foredraget er fra 13-15
Gratis for medlemmer. Gæstekort: Henvendelse til foreningen tlf: 54859585