Ejendomshistorie på landet i 16-1700 årene – vejen til at nå længere tilbage med slægten

v/ Ivan Kondrup, Akademiingeniør  

lørdag 24. oktober 2020 kl. 13:00
1 gang
Slægtshistorisk Forening Guldborgsund

Når man som slægtsforsker når tilbage i 1700-tallet, begynder kildemængden at tynde ud, og udfordringerne med at finde slægten bliver større. I tiden før de første folketællinger, hvor der også er mange huller i rækkerne af kirkebøger, bliver ejendomshistoriske kilder vigtige og ofte eneste mulighed, hvor man med god sikkerhed kan følge sin slægt. Med baggrund i min forskning i Støvring og Nørhald herreder, beliggende nordøst for Randers, deles mere end 40 års erfaringer med at lave ejendomshistorie i slægtshistorisk perspektiv. Med udgangspunkt i Matriklen 1688 følges gårde og huse, med skiftende fæstere og ejere, så langt tilbage i tiden som muligt, og frem til perioden med de første folketællinger.
Kilderne bliver præsenteret og der gives eksempler på hvordan de anvendes. Der gives eksempler på hvordan ejendommenes historie kan formidles og hvordan ejendomshistorie kan bruges af slægtsforskeren i jagten på aner. Kildeeksemplerne, som alle er fra sognene i de to østjyske herreder, kan bruges som inspiration til søgning af tilsvarende kilder andre steder.


Foredraget er fra 13-15
Gratis for medlemmer. Gæstekort sælges ved indgangen. Pris: 50 kr.