Angst – et eksistentielt grundfænomen

v/ Kasper Lysemose ph. d. i filosofi og postdoc  

torsdag 05. november 2020 kl. 19:15
1 gang
Folkeuniversitetet i Vallensbæk

“Frygt er frygt for noget; angst er angst for intet”. Sådan har vi siden Kierkegaard og Heidegger lært at bestemme den eksistentielle angst. Men hvad vil det sige at være angst for intet? Vi vil i foredraget undersøge angstens gåde – men med udgangspunkt i frygten. I frygten står vi over for noget truende, der tvinger os ind i alternativet mellem angreb eller flugt – “fight or flight”. Dog, uanset, om vi gør det ene eller det andet, så er frygten altid en flugt fra angsten. Angsten, derimod er frygtløs. Den er en tøven, før det går løs, hvor vi modigt befinder os i selskab med vores eget intet: døden. I den ånd skrev Kafka ikke bare at “mit væsen er angst”, men også at “mit liv er en tøven før fødslen”. I en terrorens tid, hvor individets alarmberedskab er på overarbejde, og politikken ikke er meget mere end krisehåndtering – ja, hvor kloden samlet set synes at være på katastrofekurs – i en sådan tid, er der visselig nok at frygte. Men desto mere er der grund til at stoppe op og besinde sig på, hvad vi i grunden flygter fra.

For eventuelle spørgsmål henvendelse til Knud Aavang Jensen på knud@aavang.eu eller tlf. 2370 1452


80 kr. inkl. gebyr