Genforeningen – Baggrund og betydning

v/ Lektor Helge Wiingaard  

tirsdag 20. oktober 2020 kl. 19:30
1 gang
Bjerringbro Folkeuniversitetskomité

Med krigen i 1864 mistede Danmark et stort dansk befolkningselement i hertugdømmet Slesvig – området mellem Kongeåen og Ejderen. Fra dansk side blev resultatet oplevet som en dyb uretfærdighed, ikke mindst fordi det førte til stadig mere indgribende forsøg på at ”fortyske” områder, der i århundreder af mange var blevet opfattet som dansksindede. Først med afslutningen af 1. Verdenskrig i 1918 og Versailles-traktaten i 1919 blev vejen banet for de afstemninger, der førte til Nordslesvigs – det nuværende Sønderjyllands – genforening med Danmark.

Foredragsholderen, lektor cand. mag. Helge Wiingaard, er mangeårig lærer på Haderslev Katedralskole, hvis historie gennem mere end 450 år afspejler mange sider af Sønderjyllands brogede og omtumlede historie. Gennem forskellige nedslag i denne historie gøres der rede for Genforeningens baggrund og betydning, ikke mindst i årene omkring den 1. Verdenskrig.


50 kr. Billetter kan købes online eller ved døren. Incl. kaffe/the. Studerende: 25 kr mod fremvisning af gyldigt studiekort