Demens hos yngre

v/ Lise Cronberg Salem, læge ph.d. Rigshospitalet.  

torsdag 07. april 2016 kl. 19:30
1 gang
Gribskov Folkeuniversitet

I dette oplæg præsenteres resultaterne af Lise Cronberg Salems ph.d. afhandling. Det overordnede formål var at undersøge særlige udfordringer ved udredning af mulig demens hos yngre personer i Danmark. Projektet bestod af tre dele:

1 Pålideligheden af demensdiagnoser hos yngre patienter på danske hospitaler og kvaliteten af det nuværende undersøgelsesprogram.

2 Et prospektivt studie til afklaring af subjektive hukommelsesklager hos yngre i forhold til ældre.

3 Det blev endvidere undersøgt, hvorvidt en særlig form for EEG (kvantitativ EEG, qEEG) undersøgelse kunne bruges ved udredning af demens hos personer med Downs syndrom.

Resultaterne af undersøgelserne fremlægges og diskuteres.

Entre 80 kr. pr. person. Tilmelding og betaling på www.gribskovfu.nemtilmeld.dk – eller kontant ved indgangen (først-til-mølle-princip).

Der er indlagt en pause, hvor der bydes på en forfriskning.

Se mere på www.folkeuniversitetet-gribskov.dk eller https://www.gribskovbib.dk/tilbud/folkeuniversitetet
Lise Cronberg Salem er læge og i gang med speciallægeuddannelse i neurologi. Hun er tilknyttet Nationalt Videnscenter for Demens og har en ph.d. omhandlende diagnostiske udfordringer ved demens hos yngre personer


80,00