Modstandsbevægelsen i Holbæk Amt

v/ dr.phil. i historie Dan Charly Christensen  

onsdag 06. maj 2020 kl. 19:00
1 gang
Holbæk Folkeuniversitet

Holdnummer: 2005
Tid: 6. maj, kl. 19-21. Bindende tilmelding senest d.22.4
Pris: 100 kr.
Sted: VUC, Slotshaven 5, 4300 Holbæk
Underviser: dr.phil. i historie Dan Charly Christensen
I pausen vil der tilbydes et let, tidstypisk traktement
Dan Ch. Christensen har på Roskilde Universitet arbejdet med teknologi- og videnskabshistorie og bl.a. skrevet Det Moderne Projekt. Teknik og kultur i Danmark–Norge 1750 – (1814) – 1850. Dan Ch. Christensen har leveret bidrag til Guldalder–historier, 20 Nærbilleder af perioden 1800 – 1850, samt til Krydsfelt, Ånd og Natur i Guldalderen og i 2009 et værk i 2 bind:

Naturens Tankelæser. En biografi om Hans Christian Ørsted.
I 2000 udgav han Styrtet ned, Beretningen om syv RAF-flyveres skæbne efter nedskydningen af et Halifax – fly ved Holbæk i 1945 fortalt af de 5 overlevende.
Dan Ch. Christensen har de sidste par år beskæftiget sig indgående med besættelsestiden i Holbæk Amt. Resultatet af disse studier udkommer i bogform 31.3.2020 i forbindelsen med fejringen af 75 året for Befrielsen.

Et Danmark i splid med sig selv
Holbæk Amt udmærkede sig frem for de fleste egne i Danmark under
besættelsen ved:
1. at rekruttere mange officerer fra Holbæk Kaserne til Frikorps
Danmark og
2. at modstandsbevægelsen var dybt splittet mellem aktive civile og
passive militære grupper.
Denne lokale splittelse reflekterede en national strid mellem Danmarks Frihedsråd og SOE på den ene side og Den lille Generalstab på den anden. Holbæk Amt udmærkede sig også ved at være velegnet til våbenmodtagelse fra briterne, der jo ikke så godt kunne kaste våbnene ned på asfalten i København. Og – hvad der måske er mindre kendt – var Holbæk Amt også vigtigt i det tyske kystforsvar af det besatte Danmark, hvis de allierede skulle vælge at foretage deres invasion i Danmark.


Bindende tilmelding til Brita Gottschalck på mail bgottschalck@mail.dk. Indbetaling via MobilePay 843586 eller bank: Reg.nr. 0520 Kto.nr. 1003224. Angiv venligst holdnr.
100 kr.