Uden tvivl er tro farlig. Fundamentalismens psykologi.

v/ Cand psyk. John Rosenstock  

torsdag 05. marts 2020 kl. 19:00
1 gang
Viborg Folkeuniversitet

Fundamentalisme findes inden for alle religioner og mange politiske ideologier. I oplæggets første halvdel ser vi nærmere på fundamentalistiske bevægelser inden for kristendom, jødedom, islam, hinduisme, buddhisme, kommunisme og nazisme. Vi afdækker de mange træk, de har til fælles på tværs af ideologierne og viser, hvordan fundamentalister altid foretager en nøje udvælgelse, prioritering og fortolkning af nogle hellige skrifter.
I aftenens anden halvdel ser vi nærmere på den enkelte fundamentalist. Hvilke psykologiske forhold ligger bag fundamentalismen? Hvordan kan man genkende en fundamentalist? Hvorfor bliver nogle mennesker fundamentalister? Hvad er de tidlige tegn på radikalisering? Er der forskel på religiøse og fundamentalister? Hvordan er det muligt at foretage onde handlinger i god tro? Og hvorfor hader fundamentalister af enhver ideologi bøsser? Det er nogle af de spørgsmål, der tages op i aftenens foredraget. Der vil blive mulighed for en kort debat i forbindelse med foredraget.


Tilmelding til ”Fundamentalismens psykologi” v/ John Rosenstock sendes med angivelse af navn og mailadresse til Viborg Folkeuniversitet, Nygårdsvej 11, 8800 Viborg eller via mail med oplysningerne til viborgfolkeuniversitet@gmail.com. Skriv ” Fundamentalismens psykologi”. Overfør betaling via netbank til reg. nr. 7831 konto 123 8477 eller MobilePay nr. 94189. Husk at anføre ” Fundamentalismens psykologi”.
150 kr.