AFLYST USA før præsidentvalget

v/ Lektor Niels Bjerre-Poulsen  

onsdag 18. marts 2020 kl. 19:00
1 gang
Viborg Folkeuniversitet

Politisk er USA et særdeles splittet land, og præsident Trump er blevet en katalysator for denne splittelse. Nogle gange kan man nærmest få indtryk af, at amerikanerne – også i deres syn på ham – lever i to paralleluniverser. Spørger man indbyggerne i det største af disse, befinder nationen sig, trods en god økonomi, i en af sine mørkeste perioder nogensinde, og et genvalg af Donald Trump til præsidentposten vil gøre uoprettelig skade på det amerikanske demokrati og på USA’s rolle i verden. For denne del af den amerikanske befolkning er valget i november 2020 derfor intet mindre end en skæbnestund. I sit foredrag kortlægger Niels Bjerre-Poulsen de politiske strømninger i USA og det valg, amerikanerne kommer til at stå overfor i november måned 2020.


Tilmelding til ”USA” v/Niels Bjerre-Poulsen sendes med angivelse af navn og mailadresse til Viborg Folkeuniversitet, Nygårdsvej 11, 8800 Viborg eller via mail med oplysningerne til viborgfolkeuniversitet@gmail.com. Skriv ”USA”. Overfør betaling via netbank til reg. nr. 7831 konto 123 8477 eller MobilePay nr. 94189. Husk at anføre ”USA”.
150 kr.