Retsbetjente fra 1600 – 1919

v/ Slægtshistoriker og formidler Torben Albret Christensen  

tirsdag 04. februar 2020 kl. 10:00
1 gang
Slægtshistorisk Forening for Odderegnen

Retsbetjenten (by-, herreds- eller birkefogeden) havde en lang række opgaver, bl.a. dommer, politimester, skifteforvalter, foged. Han forrettede borgerlige vielser, udstedte næringsbreve m.m.