Argumenter mod kvinder – fra demokratiets barndom til i dag

v/ Professor emerita Birgitte Possing  

tirsdag 28. januar 2020 kl. 19:21
1 gang
Viborg Folkeuniversitet

“Kvinder kan ikke blive store arkitekter.” “Jeg ønsker ingen madammer i kabinettet!” “Det er en medfødt mekanik, der gør, at kvinder har mere lyst til at gå derhjemme med børnene, mens mændene arbejder”.
Det er ikke småting, kvinder har måttet lægge øre til gennem de seneste 170 år. Forfatteren og historikeren Birgitte Possing kaster med et imponerende historisk overblik lys over den strukturelle modstand, som generationer af kvinder har mødt på deres vej mod at få magt og indflydelse i det offentlige liv. Gennem det danske demokratis historie præsenterer hun en perlerække af historier, hvor kompetente kvinder bebrejdes for at gøre for lidt, for meget eller forkert.
Med citater dokumenterer Possing en håndfast tradition for at nedgøre ambitiøse kvinder, hvad enten de har bevæget sig i det politiske liv, i erhvervslivet, i den videnskabelige verden, i sporten, i kirken eller på den kulturelle scene. Argumenterne har sat dybe spor i den offentlige debat og er blevet ført af højtplacerede mænd fra Johan Ludvig Heiberg i 1850’erne til Morten Messerschmidt i 2015.
Et foredrag- for begge køn- baseret på bogen af samme navn.


Tilmelding til ”Kvinder” v/Birgitte Possing sendes med angivelse af navn og mailadresse til Viborg Folkeuniversitet, Nygårdsvej 11, 8800 Viborg eller via mail med oplysningerne til viborgfolkeuniversitet@gmail.com. Skriv ”Kvinder”. Overfør betaling via netbank til reg. nr. 7831 konto 123 8477 eller MobilePay nr. 94189. Husk at anføre ”Kvinder”.
150 kr.