Stormflod

v/ Bo Poulsen, professor i moderne historie ved Aalborg Universitet  

tirsdag 25. februar 2020 kl. 19:00
1 gang
Lemvig Folkeuniversitet og Lemvig Museum

Stormflod – om konsekvenserne af limfjordslandets store naturkatastrofe i 1825.
I foredraget fortæller Bo Poulsen (professor i moderne historie ved Aalborg Universitet) om, hvordan
havet trængte ind over marker, huse og hele landsbyer, da en voldsom storm ramte det nordvestlige Jylland i 1825. Det ændrede livet i og ved Limfjorden. Nordsøen gennemskar tangen mellem Agger og Harboøre, og saltvand og nye arter truede fjordens sild, ål og helt, mens østers og rødspætter kom til. Fiskerne tog snurrevoddet i brug, og driftige folk byggede moler, moderne diger og høfder. Købstæderne Lemvig, Thisted og Nykøbing Mors blomstrede og gav Limfjordens dronning, Aalborg, kamp til stregen. Nu kunne man sejle mod vest og hente jern, kul og tobak og eksportere stude, korn og flæsk. Udkant var det på ingen måde, og indbyggerne så området som centrum og orienterede sig internationalt mod Norge, Tyskland og Storbritannien.