Evolution og arabesk i J P Jacobsens forfatterskab (AFLYST)

v/ Cand mag Marie Karkov, København  

tirsdag 07. april 2020 kl. 14:00
1 gang
J P Jacobsen Selskabet og FU

Foredraget vil med baggrund i et danskfaglige speciale kaste lys over, hvordan Darwins evolutionsteori kan siges at ligge som et mønster under hele forfatterskabet, nemlig i form af arabesken eller ‘det arabeske’.
Foredragets to dele:
Arabesken og evolutionsteorien: en kort introduktion til arabesken som figur og forankring af forbindelsen mellem dem og evolutionsteorien
Læsning af ”Mogens” og udblik til andre Jacobsen-tekster: Her skal vi se ovenstående teori anvendt i praksis med teksteksempler fra Jacobsens forfatterskab, især fra debut-novellen ”Mogens”