Nutiden i fortiden: Fra Valdemar Sejr til uafhængighed (aflyst)

v/ Universitetslektor Lars Johannsen, Århus  

mandag 30. marts 2020 kl. 19:00
1 gang
TFO og FU

Den dybe historie fra Valdemar Sejrs korstog til Letland og Estlands første uafhængighed i mellemkrigstiden har skabt de nationale myter, kulturelle opfattelser og identiteter.
Mellemkrigstidens sammenbrud af demokrati og senere sovjetisk invasion fik betydning for Letland og Estlands opfattelse af Europa, ligesom indvandringen af russisk-talende i sovjetperioden har formet statsborgerskabskriterier og parlamentarismen. Frygten for at blive mindretal førte til en kulturel oprustning: Den syngende revolution
Foredraget afsluttes med en samlet perspektivering. Hvordan har krig, besættelse og sovjettid sat kulturelle, økonomiske og politiske spor? Kan vi se igennem dag-til-dag nyhederne og gennem historien forstå de baltiske lande