Fuld frihed – eller pengene tilbage

v/ Valgmenighedspræst Ole Kobbelgaard, Fyn  

mandag 27. januar 2020 kl. 19:30
1 gang
Det Grundtvig`ske i Sydthy og FU

Frihed er det bedste guld, sådan synger vi i højskolesangbogen. Og med megen rette. Det er vel ikke for ingenting, vi kalder os “De frie kredse”. … Men er vi nu også helt enige om, hvad vi synger om, når vi besynger den: Friheden?

Forståelse af frihedsbegrebet har nemlig undergået en kolossal forvandling gennem de seneste århundreder, ja bare de seneste årtier.

Foredraget trækker nogle tråde og ser på vores fælles(?) forståelse af friheden både historisk og aktuelt, fra frigørelsen fra formynderiet og frem mod frihedsrettighederne, som de blev formuleret af det franske folk efter revolutionen i Paris’ gader i 1789.

Og vi runder fejende flot af med at fejre individets fuldkomne og uindskrænkede sejr med frit valg på alle hylder: fuld ytringsfrihed til alle, frit sygehusvalg og “alle har ret til et fedt køkken!