Når verden flytter sig

v/ Andreas Kamm  

mandag 20. januar 2020 kl. 19:00
1 gang
TFO og FU

Når verden flytter sig. De seneste års flygtninge- og migrationsstrømme har fyldt meget i den danske og europæiske debat – ikke mindst fordi de globale flygtningetal har været stærkt stigende de sidste 10 år. Foredraget forsøger at vurdere det fremtidige scenarium, hvor andre globale forhold påvirker udviklingen negativt. Det gælder klimakrisen, verdens uligheder og den forventede befolkningstilvækst. Andreas Kamm tager os via en række billeder med til Mellemøsten – til de forhold, som de flygtede syrere lever og har levet under i de såkaldte nærområder.