Genforeningen – og tiden derefter AFLYST

v/ Afdelingschef, ph.d. Axel Johnsen m.fl.  

onsdag 18. marts 2020 kl. 16:00
3 gange
Sønderborg Folkeuniversitet

18.03.: Grænsestriden v. afdelingschef, ph.d. Axel Johnsen, MSJ
1918-20 opstod der på dansk side stor uenighed om, hvor grænsen skulle gå. Aabenraa-folkene stod fast på Aabenraa-resolutionen fra november 1918 og krævede grænsespørgsmålet løst ved en folkeafstemning. Dannevirkemændene arbejdede for en grænse langs den historiske grænsevold dybt nede i Sydslesvig. Flensborgfolkene søgte at kombinere de to grundprincipper. De ville under alle omstændigheder have Flensborg med til Danmark, fordi der var et dansk flertal her i 1867.

25.03.: Genforeningen i praksis v. enhedsleder, dr.phil. Carsten Porskrog Rasmussen, MSJ
Genforeningen foregik trinvist. Sønderjylland blev besat med danske soldater, grænsegendarmer rykkede ned til den nye grænse, kronemønten blev indført og der blev etableret pas- og toldkontrol – alt sammen før området blev indlemmet i Danmark den 9. juli 1920. Andre gennemgribende forandringer var dansk skole, kirke og administration.

01.04.: Da hverdagen satte ind v. forskningsleder, dr.phil. Hans Schultz Hansen, Rigsarkivet Aabenraa
Efter den glade genforeningssommer i 1920 satte den grå hverdag ind med hårdt arbejde for at genoprette Sønderjylland efter Første Verdenskrigs nedslidning, for at overvinde problemerne fra overgangstiden 1918-20 og for at tilpasse erhvervslivet til danske forhold. Det krævede et langt, sejt træk. Sideløbene var der en del uro forårsaget af grænserevisionskrav fra det tyske mindretal og krisebevægelser i 1920’erne og 1930’erne.


270 kr.