Landeværnet – soldaterliv i 1800-tallet

v/ Rasmus Wichmann , cand. mag. i historie  

lørdag 18. januar 2020 kl. 13:00
1 gang
Slægtshistorisk forening i Guldborgsund i samarbejde med Folkeuniversitetet i Nykøbing F.

Landeværnet var en tidlig udgave af værnepligt, der blev pålagt bønderne i begyndelsen af 1800-tallet. Første del af foredraget omhandler Søndre Sjællandske Landeværnsregiments historie, der er særligt spændende, fordi mange mønboer, falstringer og lollikker deltog i ”træskoslaget” ved Køge. Foredragsholderen vil forsvare det synspunkt, at landeværnsmændene ikke var utrænede bønder, men erfarne soldater, der blev stillet en umulig opgave.
Anden del af foredraget er en indføring i Landeværnets arkivalier, og hvordan de bruges i slægtsforskningsøjemed. Hvor lægdsrullerne tier, er det nemlig muligt at finde information i kompagnirullerne.


Gratis for medlemmer .Gæstekort købes ved indgangen ,50 kr.