Grønlands placering i den arktiske geopolitik

v/ Anders Puck Nielsen m.fl.  

tirsdag 04. februar 2020 kl. 17:30
4 gange
Sønderborg Folkeuniversitet

4 tirsdage: 04.02.; 18.02.; 25.02.; 03.03. kl. 17:30-19:15

04.02.: Militære operationer i Grønland v. militæranalytiker Anders Puck Nielsen, Forsvarsakademiet, Institut for Militære Operationer
Grønland er igen blevet scene for stormagternes militære operationer, og USA presser på for at Rigsfællesskabet skal levere mere. Men hvorfor er området så militært relevant, og hvilke militære operationer er det som konkret udspiller sig omkring Grønland? Vi kommer rundt om flybaser, missilforsvar, ubåde og 3. Verdenskrig når militæranalytiker Anders Puck Nielsen fra Forsvarsakademiet udlægger Ruslands og USA’s militære operationer ved Grønland og giver sit bud på hvor det efterlader Danmark.

18.02.: Samarbejde og Securitisering i Danske-Russiske Arktis Forhold: Media, politiske og offentlige debat omkring overlappende territoriale krav i Arktis v. lektor, ph.d. Julia Zukhova Klausen, AAU
Forelæsningen fokuserer på hvordan media, politiske og offentlige debatter konstruerer både Danske-Russiske Arktiske relationer og Arktisk fremtid. Efter et kort gennemgang af den historiske udvikling af territoriale relationer i Arktis, vil forelæseren give et indblik i de teoretiske begreber og tilgange og demonstrerer en række af analytiske eksempler, som kan hjælpe os til at forstå hvordan de Arktiske territoriale krav bliver fremstillet igennem forskellige kommunikative og multimodale mekanismer, og hvilke rolle det spiller i konstruktionen af Arktiske forhold.

25.02.: Kina og Arktis v. Camilla T. Sørensen, adjunkt ved Forsvarsakademiet
Kina fylder mere og mere i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Vi har det seneste års tid haft Huawei-sagen og de to pandaers ankomst til København ZOO, som har givet anledning til en mere intensiveret debat om dansk Kina-politik. Det er imidlertid Kinas ankomst til Arktis, der for alvor har bragt stormagten Kina helt tæt på Danmarks eller mere præcist Rigsfællesskabets grænser. Det skaber svære problemstillinger – kan der være kinesiske statsejede selskaber involveret i udvinding af sjældne jordarter i Kvanefjeld? Kan et kinesisk statsejede selskab være med til at konstruere grønlandske lufthavne og havne? Er det fint med en kinesisk satellit-modtagerstation i Grønland osv. – som København og Nuuk i fællesskab skal håndtere, men Washington, som er på vej tilbage til Arktis og specifikt Grønland med et klart fokus på Kina som stormagtsrivalen, vil i stigende grad blande sig. Alt det og mere kommer vi omkring, når lektor Camilla T. N. Sørensen fra Forsvarsakademiet giver et bud på, hvorfor Arktis, og herunder Grønland, prioriteres højere i Beijing og hvad det betyder for regionen og særligt for Rigsfælleskabet. (Litteratur: https://www.raeson.dk/2019/camilla-tenna-noerup-soerensen-i-raeson38-groenland-rigsfaellesskabet-og-stormagternes-spil/)

03.03.: Hvad kan Rigsfællesskabet gøre for at håndtere den voksende stormagtsrivalisering i Arktis? v. Peter Viggo Jacobsen, Associate Professor, ph.d. ved Forsvarsakademiet og professor ved Center for War Studies, SDU

USA er alarmeret over russernes militære opbygning og kinesernes voksende tilstedeværelse i Arktis. Det har fået USA til at betegne regionen som en arena for magtpolitik og konkurrence og udstede en stærk advarsel til Rusland og Kina om at ændre politik. USA har også lagt pres på Rigsfællesskabet for at smide kineserne ud af Grønland. Hvad betyder denne udvikling for situationen i Arktis og for Rigsfællesskabet, og hvordan skal København og Nuuk håndtere den nye situation. (Litteratur: Hvordan undgår vi et våbenkapløb i Grønland? Ræson39 (efterår 2019), 18-23.)


360 kr.