Folkeoplysning i norden

v/ Tidligere højskoleforstander Kurt V Andersen  

tirsdag 26. november 2019 kl. 19:00
1 gang
TFO og FU m fl

Folkeoplysning i Norden
På  godt og ondt har vi i Norden delt skæbne i historien. Vore sprog og kultur er forviklede med hinanden, men der er naturligvis også forskelle, hvor der er ligheder. Forskellene fremhæver i virkeligheden lighederne.
Hvis man ser nærmere efter, kan man på mange områder ane en skillelinje mellem øst og vest . Bagrunden for denne skillelinje er spændende og har sin rod i en 1000  års historie. Den har sat sig spor i kulturerne, de folkelige og politiske bevægelser helt frem til vor tid. De nordiske folkehøjskolers historie er  i sig selv et vidnesbyrd om en skillelinje mellem øst og vest.