”Giver dåben stadig mening?”

v/ professor Anders-Christian Jacobsen, Århus.  

onsdag 13. november 2019 kl. 19:00
1 gang
TFO og FU

Dåbsritualet har rødder, der går helt tilbage til den tidligste kristendom. Det forbinder nulevende mennesker med tidligere generationer fra forgangne århundreder og årtusinder. Men det betyder også, at der er ord og handlinger i dåbsritualet, som kan virke fremmede og uforståelige. Foredraget vil dels beskrive, hvordan dåbsritualet var tidligere i historien for eksempel i Jerusalem omkring år 350 og dels diskutere, om dåbsritualet kan fornyes, uden at den lange tradition går tabt.