”Ørregård – en jernalderlandsby”.

v/ museumsinspektør Martin Winther Olesen, Herning.  

tirsdag 12. november 2019 kl. 19:30
1 gang
Kend din egn, Heltborg Museum og FU

Foredrag om en midtjysk jernalderlandsby fra tiden omkring Kristi fødsel. På bredden af Herningsholm Å, mellem Herning og Holstebro, blev der efter luftrekognoscering fundet to meget velordnede rækker gårde. I 2017 og 2018 blev der gennemført udgravninger. Fundene viste jernudvinding i stor målestok og en helt særlig grad af organisering.