Naturpleje – rewilding og andre muligheder.

v/ se nedenfor  

lørdag 02. november 2019 kl. 10:00
4 gange
BFN, DN, Nationalpark Thys venner og FU

Program:
10.00: Velkomst
10.15-11.00: Camilla Fløjgaard, Forsker ved Institut for Bioscience, Aarhus Universitet om Vild natur i Danmark
11.00-11.15: Pause
11.15-12.00: Hans Peter Hansen, Seniorforsker ved Institut for Bioscience, Aarhus Universitet om
Problemer, udfordringer og konflikter vedrørende rewilding.
12.00-12.45: Frokostpause. Der sælges øl og vand i pausen.
12.45-13.30: Jacob Skriver, Driftsleder, Aage V. Jensen Naturfond, Lille Vildmose om Praktiske erfaringer med rewilding i Lille Vildmose.
13.30-14.00: Kaffepause.
14.00-14.45: Signe Nepper Larsen, Vicedirektør i Naturstyrelsen om En bred vifte af naturplejemuligheder.
14.45-15.00 Pause
15.00-15.15: Poul Hald Mortensen, Biolog, mag. Scient: Opsummering
Ordstyrer: Knud-Allan Knudsen
Entre: 100 kr, der dækker frokost og eftermiddagskaffe.
Tilmelding: Til Jens Handrup på handrup@outlook.dk eller 3050 6992 senest d. 31. oktober