”Et Danmark baseret 100% på vedvarende energi, men hvordan?”

v/ professor Henrik Lund, Aalborg.  

onsdag 30. oktober 2019 kl. 19:00
1 gang
TFO og FU

Det er regeringens og Folketingets mål, at Danmark skal være fri af fossile brændsler i 2050. Nu har formuleringen ændret sig lidt i retning af, at vi skal være CO2 neutrale. Men hvad ligger der i det? Og hvordan kan det i det hele taget lade sig gøre? Hvor mange vindmøller skal der til? Hvor mange biobrændsler kan vi tillade os at bruge? Hvordan får vi transportsektoren med? Hvad skal vi gøre i Thy, og hvordan hænger det sammen med EU og resten af verden? Kom og hør et bud fra energiforsker Henrik Lund fra Aalborg Universitet.