”Biografien i 1800`tallet – jævne folks levnedsbeskrivelser i første halvdel af 1800`tallet”.

v/ arkivar Asbjørn Romvig Thomsen, Viborg.  

tirsdag 22. oktober 2019 kl. 19:00
1 gang
DIS-Nordvestjylland og FU

I dette foredrag præsenteres muligheden for ved hjælp af mange forskellige kildetyper at komme så vidt omkring som muligt, når man vil beskrive et helt almindeligt menneskes liv i første halvdel af 1800-tallet. Hvordan kommer vi fra at etablere skelettet (navn, datoer og steder) til at få mere kød på den enkeltes liv? Det giver foredragsholderen tips til – og viser, hvordan man kan finde frem til de kilder, hvor der kan ligge guld gemt. Udgangspunktet er forfatterens egne indgående studier af befolkningen i tre sogne i Salling i perioden 1750-1850.