”Europa i – aftenlandenes sammenbrud”.

v/ lektor Jørn Buch, Haderslev  

onsdag 25. september 2019 kl. 19:00
1 gang
TFO og FU

Første verdenskrigs afslutning skabte et totalt ændret Europa med Versailles-freden i 1919. Mange nye stater kom til, gamle stater gik i opløsning – og mange grænser blev justerede som f.eks. i det dansk-tyske grænseland. Foredraget vil gøre rede for de ændrede statslige forhold, de politiske og økonomiske konsekvenser som i realiteten dannede baggrunden for udbruddet af 2. verdenskrig. Der vil undervejs i foredraget blive diskuteret, om der er paralleller til i dag? Har f.eks. Stefan Zweig’s bog Verden af i går betydning for vor tid i dag?